Lytteøvelser, kapittel 3

  • Lydfil 1 0:21
  • Lydfil 2 0:33
  • Lydfil 3 0:08
  • Lydfil 4 0:33
  • Lydfil 5 0:12
  • Lydfil 6 0:12
  • Lydfil 7 0:18
  • Lydfil 8 0:11