Lytteøvelser, kapittel 8

  • Lydfil 1 0:18
  • Lydfil 2 0:25
  • Lydfil 3 0:21
  • Lydfil 4 0:09
  • Lydfil 5 0:18
  • Lydfil 6 0:04
  • Lydfil 7 0:17
  • Lydfil 8 0:25
  • Lydfil 9 0:18
  • Lydfil 10 0:21