Lytteøvelser, kapittel 9

  • Lydfil 1 0:19
  • Lydfil 2 0:18
  • Lydfil 3 0:18
  • Lydfil 4 0:19
  • Lydfil 5 0:34
  • Lydfil 6 0:26
  • Lydfil 7 0:26