Hva er Praktisk norsk 1?

Praktisk norsk 1 inneholder oppgaver som gir god trening i praktisk bruk av norsk – både skriftlig og muntlig. Boka bidrar til å øve inn sentralt vokabular og grunnleggende språklige mønstre, og den egner seg som forberedelse til Norskprøve 1 og 2.

Praktisk norsk 1 inneholder autentiske tekster som skjemaer, oppslag og annonser basert på varierte emner som blant annet familie, arbeid, transport, mat og tall.

Nytt i denne utgaven er et stort utvalg lytteøvelser som finnes gratis tilgjengelig på dette nettstedet. Her skal deltakerne høre på lydfiler og etterpå skrive inn svarene i boka.

Nettstedet inneholder i tillegg varierte interaktive oppgaver, lydoppgaver og fasit til oppgavene i boka.

Praktisk norsk 1 passer for spor 1, 2 og 3.